Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Midtfjellet Vindpark

Midtfjellet Vindpark

Midtfjellet Vindpark

Nordic Crane Stangeland fikk oppdraget med å transporter og installere totalt 21 2,5MW vindturbiner på Midtfjellet vindpark.

Arbeidet med installasjon av turbinene var krevende på grunn av bratte veier og relativt små oppstillingsplasser ved hver turbin og det var derfor behov for omfattende planlegging for å kunne gjennomføre rigging av kran med jib-konfigurasjon. Monteringen av vindturbinene ble gjort med hjelp av en 500-tonns mobilkran. I perioder hadde Nordic Crane to ulike kraner i aktivitet samtidig under installasjonen av turbinene.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Midtfjellet Vindpark
  • Sted: Midtfjellet
  • Tidsrom: August - Desember 2012
  • Prosjektleder: Robert Tunmats

Midtfjellet, Fitjar