Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Drotningsvik

Drotningsvik

Nordic Crane fikk oppdraget med å løfte på plass en midlertidig bro over Riksvei 555 i Drotningsvik ved Bergen.

Den midlertidige broen, med totalvekt på 80 tonn, var satt sammen av en rekke mindre seksjoner og ble løftet på plass av en 500-tonns mobilkran natt til søndag 9. desember.

Løfteoperasjonen krevde at den høyt trafikkerte veistrekningen ble stengt og det måtte derfor nøye planlegging til for å hindre uforutsette problemer.

Statens Vegvesen hadde opprinnelig planer om å løfte broen på plass med hjelp av to 300-tonns kraner, men det viste seg raskt at det ikke var mulig å finne en passende oppstillingsplass til så stort utstyr i den trange veiskjæringen.

Nordic Crane løste problemet gjennom å bruke en 500-tonns mobilkran, sammen med en egenutviklet 18 meter lang løftebjelke. I tillegg bistod vi også Statens Vegvesen med design, beregning og levering av spesialutviklede løfteredskaper.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Drotningsvik
  • Sted: Drotningsvik i Bergen
  • Tidsrom: Desember 2012

Riksveg 555, Bergen, Norge