Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Tunggods i Fredrikstad

Tunggods i Fredrikstad

Skangass AS i Fredrikstad tok kontakt med Nordic Crane og ønsket hjelp til en krevende jobb som bestod av lossing fra båt, transport på offentlig vei, et vanskelig løft med hjelp av to 500-tonns mobilkraner og til slutt skidding av tanker til fundamentet.

Vi jobbet med planleggingen sammen med Skangass og ingeniørselskapet Cowi, og var en viktig del i alt fra veibygging og kranplassering til monteringen av syv gasstanker som hver og én hadde en lengde på 48 meter, var 4 meter i diameter og kunne skilte med en vekt på hele 200 tonn.

Prosjektet ble i sin helhet tegnet med AutoCAD av Nordic Crane, for at alle utfordringene skulle kunne løses.

Meningen var egentlig at det skulle brukes mobilkraner til løftene, men på grunn av dårlig plass, måtte tunggodsavdelingen skidde/jekke to av tankene på plass.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Fredrikstad
  • Type prosjekt: Løft med mobilkraner, skidding/jekking og transport
  • Omfang: Løft og transport gjennom prosjektet
  • Sted: Øra Fredrikstad
  • Tidsrom: 2011
  • Prosjektleder: Erik Johannessen og Jan Slettevold