Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Flytting av presse hos Kverneland fabrikker

Flytting av presse hos Kverneland fabrikker

I forbindelse med ombyggingen av plogfabrikken på Kverneland, skulle en presse på 125 tonn flyttes fra en fabrikasjonshall til en annen. Pressen ble bygget på stedet da fabrikken var ny og mange tvilte på at det ville være mulig å flytte på den.

Nordic Crane Stangeland tok likevel på seg oppdraget, og sørget for at pressen ble trygt plassert på sitt nye fundament. Operasjonen ble gjennomført med bruk av klatrejekker, skiddesystem og SPMT.

Pressen ble først jekket opp av hullet med hjelp av fire 200-tonns klatrejekker og deretter skiddet ut av hallen på en 30 meter lang skiddebane. Etter det ble pressen plukket opp av to SPMT-traller og kjørt til den nye hallen. Pressen ble til slutt installert med bruk av sliskebane.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Flytting av presse hos Kverneland fabrikker
  • Sted: Stavanger