Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Ormen Lange

Ormen Lange

Ormen Lange

Ormen Lange

I forbindelse med byggingen av et testbasseng for en undervannskompressor på Shell sitt Ormen Lange anlegg på Aukra, hadde Nordic Crane Stangeland oppdraget med å transportere alle komponentene fra Akers verft i Egersund, levere de på Aukra og tilslutt transportere de gjennom anlegget og hele veien til testpiten.

Her skulle de 10 modulene, med vekt på opp mot 350 tonn, løftes ned i det 15 meter dype testbassenget.

Nordic Crane Stangeland ble tidlig engasjert i prosjektet og gjennomførte en studie for å evaluere alternative kranløsninger med tanke på installasjon av komponentene. Den mest kostnadseffektive løsningen for kunden ble å løfte inn komponentene med en fullrigget Demag CC2800 beltekran, plassert på et solid betongfundament ved siden av testbassenget.

Den første lasten besto av en 980 tonn tung og 18 meter bred modul. Etter måneder med detaljert planlegging av transportruten, og kartlegging av klaringer under alle deler av reisen, ble den store modulen satt i land fra lekter og kjørt den 2 kilometer lange veien gjennom anlegget. Vel fremme ved testbassenget, ble modulen trygt satt ned på kanten av fundamentene.

Selve transporten foregikk i to omganger med omtrent én måneds mellomrom. Vel fremme, hadde Nordic Crane Stangeland rigget opp en 600 tonn beltekran for å løfte modulene ned i selve testbassenget.

Se video som beskriver prosjektet nedenfor.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Ormen Lange
  • Type prosjekt: Landbasert Petroleumsanlegg
  • Omfang: Alle løfteoppdrag for Aker Kværner Stords installasjoner på Ormen Lange-anlegget på Aukra
  • Sted: Aukra
  • Tidsrom: 2004-2006
  • Prosjektleder: Roy Otto