Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Spesialdesign av løfteredskaper

Spesialdesign av løfteredskaper

Engineeringavdelingen i Nordic Crane leverer regelmessig spesialdesignede løfteredskaper til ulike kunder i offshore- og landbasert industri.

Jærbetong AS på Nærbø, er en av kundene som har benyttet seg av vår spesialkompetanse. De hadde store utfordringer med stort tidsforbruk ved lasting av Platten-deck- og bubble-deckelementer, der lasting av bil kunne ta opp til en time.

Nordic Crane tok utfordringen med å utvikle et spesialdesignet løfteredskap, som skulle kunne laste en bil i en enkelt operasjon. Betongelementene består kun av et tynt lag betong og er derfor meget skjøre. Elementene må håndteres forsiktig for å unngå at de sprekker under flyttingen. Ove Scheie hos Jærbetong, hadde studert lasting hos konkurrentene, og kom med konstruktive innspill. Den endelige løsningen ble tilpasset kundens egen traverskran, med to synkroniserte løpekatter.

Systemet består at to spredeåk med vippearmer, som igjen håndteres av hver av de to synkroniserte løpekattene. Spredeåkene kobles til mellom to og fire løftebjelker under hver stabel. Konstruksjonen med vippearmene sørger for jevn fordeling av belastningen mellom bjelkene og gir minimal påkjenning på elementene.

Ove Scheie hos Jærbetong AS var godt fornøyd med de nye løfteredskapene. Lastingen som tidligere tok opp til en time, er nå gjort på 10-15. minutter.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Faktaopplysninger

  • Prosjekt: Platten deck
  • Type prosjekt: Engineering design
  • Omfang: Design og bygging av spesial løfteredskap
  • Sted: Jærbetong, Gudmestadvn. 371, 4365 Nærbø
  • Tidsrom: Våren 2013
  • Prosjektleder: Kato Øvestad

Gudmestadvn. 371, 4365 Nærbø