Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Historie

Nordic Crane Group AS ble opprettet i 2008 på bakgrunn av en sammenslåing av kran-virksomhetene til Kynningsrud- og Stangelandgruppen, som allerede den gang var ledende aktører innenfor sine egne geografiske områder.

Etableringen var et viktig strategisk grep for å tilby mer komplette tjenester og bli en bedre samarbeidspartner for våre kunder.

I 2010 ble virksomheten til Trondheim Kranservice AS ervervet og Nordic Crane Group ble en vesentlig aktør i Midt-Norge gjennom etablering av Nordic Crane Trondheim.

Markedsposisjonen ble ytterligere styrket i 2011, da oppkjøpet av T.O. Bull AS, den største konkurrenten i Oslo og på Østlandet, ble gjennomført.

I juni 2014 inngikk selskapene Nordic Crane Kynningsrud AS og Nordic Crane Oslo AS avtale om fusjon. Det nye selskapet tok navnet Nordic Crane Øst AS. Samtidig skiftet flere av de andre selskapene navn til Nordic Crane Vest AS (tidl. Nordic Crane Stangeland AS), Nordic Crane Sverige AB (tidl. Nordic Crane Kynningsrud AB) og Nordic Crane Heavy Lift AB (tidl. Nordic Crane Wind AB).

Nordic Crane er privateid 50/50 gjennom eierselskapene Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)