Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)

Ansvarserklæring

Rettigheter og bruk

RETTSLIG MEDDELELSE

Ved tilgang til og bruk av www.nordiccrane.no samtykker De i at nettstedet inklusive alle sider med alt innhold og informasjon (heretter ”Innholdet”), eies av Nordic Crane Group. Innholdet publiseres for informasjonsformål og kan kun anvendes for personlig ikke-kommersielt formål. Denne tillatelsen er ikke en overføring av rettigheter, og Nordic Crane Group forbeholder seg alle rettigheter til Innholdet. Innholdet kan ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for offentlige eller kommersielle forhold.

Med henblikk på Innholdets informasjon, tar Nordic Crane Group intet ansvar for unøyaktigheter og utelatelser eller for at det til enhver tid er oppdatert. Nordic Crane Group kan når som helst helt eller delvis endre eller fjerne Innholdet.

Innholdet kan ikke – i noen stat/land – anses som råd eller tilbud om kjøp eller handel av verdipapirer og må ikke anvendes som et grunnlag for Deres eventuelle investeringsbeslutning.
Enhver beslutning De måtte ta som følge av Innholdet, er på Deres eget ansvar.
Nordic Crane Group kan ikke garantere at hjemmesidene, Innholdet eller server det publiseres fra, ikke inneholder virus eller skadelige elementer forøvrig. Nordic Crane Group er heller ikke ansvarlig for innholdet i eventuelle tilknyttede hjemmesider (lenker) og Deres tilgang til slike.
Erklæringen er i henhold til og fortolkes i henhold til norsk rett.

Personvern
De kan stort sett besøke Nordic Crane Groups hjemmeside uten å avsløre hvem De er eller gi opplysninger om Dem selv. Våre webservere registrerer domenenavn og ikke e-postadresse til besøkende på siden. Informasjonen samles for å registrere antall besøk, gjennomsnittstid per besøk, hvilke sider som er mest besøkt og liknende. Informasjonen anvendes til å analysere bruken av hjemmesiden og bedre kvaliteten på innholdet.

Personlig informasjon De måtte avgi Nordic Crane Group samles og lagres kun for å hjelpe Nordic Crane Group til å innfri Deres henvendelse om informasjon, og forsyne Dem med det materialet De etterspør.
Nordic Crane Group selger ikke noe av informasjonen som fanges.
Nordic Crane Group kan ikke ta ansvar for måten personvernet praktiseres på, på andre nettsteder (ikke-Nordic Crane Group) De finner via lenker fra Nordic Crane Groups hjemmeside.