Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)


Helse og sikkerhet

Nordic Crane skal ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og vi ønsker at hver medarbeider skal kjenne seg betydningsfull.

Vår målsetning er at det ikke skal skje uhell eller forekomme skader på mennesker, materiell eller miljø. Dette skal vi oppnå gjennom bruk av risikovurderinger slik at forebyggende tiltak kan iverksettes.

Vår visjon «alltid på plass», og våre verdier «glede – til å stole på – løsningsorientert» er retningsgivende for vårt helse- og sikkerhetsarbeid.

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'wwwnordiccra'@'localhost' (using password: YES)